Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Årsmøde 2021 17. maj 19:30

Indkaldelse til ordinært årsmøde


I kommuneforeningen for Radikale Venstre i Kalundborg


Mandag den 17. maj 2021 kl. 19,30


Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev


 


Dagsorden til generalforsamlingen


1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere.


2.  Formandens beretning.


3.  Beretning fra Det Radikale Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer.


4.  Forelæggelse af det reviderede regnskab.


5.  Fastsættelse af kontingent for 2021.


    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (510,- og 410,- for studerende og pensionister).


6.  Indkomne forslag.


7.  Valg af formand


     På valg er Hans Munk


8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år


     På valg er Stig Nielsen, Michael Augustin og Klaus Ødegaard.


     Klaus Ødegaard modtager ikke genvalg.


 


9.   Valg af suppleanter for 1 år (2 personer)


      På valg er Mette Hvid Brockmann og Jakob Søborg.


10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.


      På valg er revisor Henry Larsen og suppleant Ann Glahn.


11. Valg af medlemmer til bestyrelsen for storkredsforsamlingen for 1 år (2 personer)


       På valg er Hans Munk og Stig Nielsen


12. Valg af bestyrelsesmedlemmer til opstillingskredsbestyrelsen for 1 år (2 personer).


        På valg er Jakob Søborg og Jeppe Sørensen.


13. Valg af storkredsdelegerede


Storkredsdelegeretmøde afholdes i Sorø. Vi har 3 delegerede. På valg er Stig Nielsen, Irene Wiborg og Jakob    Søborg.


14. Valg af landsmødedelegerede.


       Landsmødet afholdes på Nyborg Strand. Vi har 3 delegerede. Hvem vil være delegerede?


15. Eventuelt.


På bestyrelsens vegne


Hans Munk