Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Børn og unges udvikling i fokus

Børne- og ungepolitik - Valgprogram del 5


 


 


 


Radikale ønsker for kommunens yngste borgere


Udgangspunktet for radikal børne- og ungdomspolitik er ønsket om at sikre alle børn en god opvækst i tilknytning til gode voksne rollemodeller. Det kommunale fællesskab skal undgå at overtage eller underkende de enkelte forældres ansvar, men sikre et bedre socialt sikkerhedsnet, så ingen børn bliver overladt til sig selv. Vi foreslår bl.a.:


*      Pædagogisk faglighed frem for lavere takster.


*      Åbningstider i Kommunens institutioner der tillader forældre at have et arbejde, der ikke kun ligger mellem 8:00-16:30.


*      Socialrådgivere skal også ud på institutionerne, som de nu er kommet på skolerne.


*      Samarbejde mellem idrætsforeninger og SFO’er og ungdomsklubber.


*      Opprioritering af SSP-arbejdet.


*      Mentorordninger for kriminalitetstruede børn og unge.


*      Leg er vigtigere i vuggestuer og børnehaverne end læringsmål.


Undersøgelser viser, at ca. 75 pct. af de offentlige ansatte siger, at de har været udsat for et voksende omfang af dokumentation, skemaer og evalueringer. Det betyder på godt dansk, at den førte politik har stjålet tid fra pædagogernes arbejde med børnene, fra hjemmehjælpernes omsorg for de ældre, fra socialrådgivernes nære kontakt med borgerne. Mere og mere tid – og dermed flere og flere offentlige kroner – er gået på at kontrollere, om ydelserne nu er gode nok. Men intet bliver ”godt nok” af at blive kontrolleret.


Normeringer for de små


Derimod skal acceptable normeringer sikre et pædagogisk niveau, der giver plads til udvikling af børnene og ikke blot gøre de kommunale institutioner til en parkeringsplads for børn.


Opgaven er at sikre, at personalet i sundhedsplejen, dagplejen, daginstitutionen, SFO’en og øvrige fritidstilbud er veluddannede, opkvalificerede og har arbejdsforhold og værktøjer, der giver dem reel mulighed for at observere og støtte op om det enkelte barn og familie, som har brug for støtte og rådgivning til at sikre barnet en god og harmonisk barndom og opvækst.


God kvalitet i dagsinstitutionen er vigtigere end lave takster, da vi kan forebygge rigtigt mange problemer på dette tidlige tidspunkt.


Målet er, at vi i Kalundborg Kommune får mindst 2 pædagoger og 1 medhjælper pr. 10 vuggestuebørn eller pr. 19 børnehavebørn. Omregnet betyder det, at vi skal ansætte 32 flere pædagoger til vores dagsinstitutioner i Kalundborg Kommune. Kom nu Kalundborg Kommune – det er tid til at prioritere børnene!


Hvad skal der mere til


Børns evne til koncentration og indlæring fremmes bl. a. gennem sund kost og alsidig fysisk udfoldelse. Det betyder at initiativer, der medvirker til at skabe gode vaner omkring børnenes generelle sundhed, er gode samfundsøkonomiske investeringer.


En hurtig og kvalificeret indsats over for børn i problemer, må ikke sinkes på grund af manglende viden om procedurer og lang sagsbehandlingstid. Socialrådgiverne skal ud på skoler og institutioner. Hensigten er, at problemerne skal forebygges og afhjælpes i børnenes og de unges nærmiljø, inden de vokser sig store og uoverskuelige.


I Kalundborg Kommune skal vi ha’ en aktiv ungdomspolitik, en politik hvor klubberne skal ses som en del af kommunens generelle fritidstilbud til alle unge, og kan med fordel indgå i samarbejdsrelationer med andre interesser på det ungdomspædagogiske område fx fodboldklubber, sportsfiskerforeninger mv..


I klubberne skal vi både kunne favne de unge, som kommer for at dyrke samværet med kammeraterne og de medlemmer, der i kortere eller længere perioder har behov for særlig hjælp eller voksenstøtte.


En ungdomspolitik skal også rumme et hvad-nu-når-det-går-galt. Der skal ske en tidlig forebyggelsesindsats og løbende opfølgning på individuelle handleplaner. Samtidig bør SSP-samarbejdet udvides med forældrerepræsentation, således at forældrene inddrages aktivt, når en ung er på vej ud på en social og kriminel glidebane. En styrkelse af gadeindsatsen med flere gadeplansmedarbejdere, større satsning på konfliktråd og en mentorordning, hvor kriminelle eller kriminalitetstruede, får råd og vejledning - tror Radikale Venstre er vejen frem.