Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

En klar og grøn profil

Klima- og miljøpolitik - Valgprogram del 10


 


Radikale Venstre vil arbejde for, at Kalundborg kommunes ejendomme fortsat energirenoveres, og alt nyt byggeri bygges efter de mest energi- og miljø rigtige forskrifter og muligheder.

 

Kalundborg Kommune bør i samarbejde med miljøforeninger og borgerforeninger tage initiativ til, at der tilbydes nye boliger efter de mest fremtidsorienterede krav til bæredygtighed. En arkitekt konkurrence om et sådant projekt bør gennemføres.

 

Ideerne fra den industrielle symbiose bør videreføres til andre områder indenfor private og fællesejede boliger.

 

Kalundborg Kommune bør anskaffe sig eldrevne biler til bl.a. hjemmeplejen. Kalundborg Kommune skal i størst muligt omfang sikre, at kommunens transportbehov dækkes så miljøvenligt som muligt.

 

Kalundborg kommune skal være kendt for at være foregangskommune - også på transport området. Der bør etableres flere parkeringspladser, der kan fremme samkørslen for udpendlerne.

 

Kalundborg Kommune skal understøtte skiftet til vedvarende energi, så langt som det er muligt, blandt andet ved at finde pladser til energikilderne, som f.eks. sol og vind.

 

Kalundborg kommune skal aktivt støtte, udvikle og udbrede de økologiske madordninger som en del institutioner i dag lever efter.

 

Vi har i kommunen en enestående natur, der skal værnes om. Der skal sættes midler af til, at disse arealer vedligeholdes, så f.eks Vesterlyng ikke springer i skov, eller etablerede vandhuller ikke gror til.