Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

EU

Vi mener, at grænseoverskridende udfordringer løses bedst i et stærkt, forpligtende internationalt samarbejde. Vi har ingen mulighed for selv at løse flygtningekrisen, stoppe grænseoverskridende kriminalitet eller håndtere klimaudfordringer. Men sammen i EU kan vi gøre en forskel. Vi er klar til at give mere indflydelse til EU, hvor det giver mening – og mindre, hvor beslutningerne ligger bedst hos medlemsstaterne.
Europa i verden
Når EU står sammen, taler vi med stor vægt internationalt og kan løse massive udfordringer som den nuværende flygtningekrise, international kriminalitet og de men-neskeskabte klimaforandringer. EU er Danmarks bedste mulighed for at få indflydelse på klodens fremtid. Derfor vil Radikale Venstre arbejde for en langt tættere koordinering af udenrigspolitikken og for at fastholde EU’s position som frontløber i kampen for fred, demokrati, menneskerettigheder og muligheder for alle. Vi skal finde fælles løsninger på store udfordringer i stedet for at vende udfordringerne og hinanden ryggen. Sammen kan vi gøre en forskel.  
 
Et velstående og bæredygtigt Europa
Radikale Venstre arbejder for at styrke Europas økonomi. En sund økonomi er en forudsætning for, at vi kan skabe det rige, grønne og moderne Europa, vi ønsker os. En ansvarlig økonomisk politik, der reformerer de europæiske arbejdsmarkeder og velfærdssamfund skal geare os til den globale konkurrencesituation.
 
En vigtig brik i det arbejde er at sikre et stadigt tættere integreret indre marked – også digitalt. Samtidig vil vi investere massivt i infrastruktur, forskning, uddannelse og grøn omstilling. Europa skal tage ansvar for at løse klima- og energikrisen. Gør vi det rigtigt, kan det blive startskuddet til et nyt grønt erhvervseventyr for Europa.
 
Danmark fuldt og helt med i EU
For at få fuldt udbytte af det forpligtende og solidariske fællesskab, som EU udgør, skal Danmark med helt ind i kernen af det europæiske samarbejde. Derfor ønsker Radikale Venstre de danske forbehold afskaffet. Vi er tilhængere af en fælles asylpolitik i EU – og mener, at Danmark bør deltage i denne. Kaosset i Syrien og de voldsomme folkevandringer mod det europæiske kontinent har med al ønskelige tydelighed vist behovet for en forpligtende, fælleseuropæisk løsning. 
 
Vi ønsker samtidig at komme af med forsvars- og euroforbeholdet. Radikale Venstre vil endelig have Danmark med i den europæiske bankunion.