Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Faglighed og etik i omsorgen for borgerne

 


Socialpolitik - Valgprogram del 8


 


 


I det radikale venstre ønsker vi at den etiske holdning og de etiske værdier, sammen med fagligheden, skal præge den måde vi i Kalundborg tager hånd om hinanden!


Det gode børne- og ungdomsliv


Det skønnes i gennemsnit at mellem og 2 og 3  børn i hver af Kalundborgs skoleklasser vokser op i familier med psykisk sygdom eller med andre tunge problemer som misbrug eller alvorlig sygdom.


Der skal arbejdes for et samarbejde mellem socialområdet og børne- og undervisningsområdet, som skal arbejde med forholdstallene i Kalundborg Kommune, og gøre en målrettet indsats for at nå de udsatte børn og unge i vores kommune. Det kan ske gennem en opprioritering af det faglige ansvar i samarbejde med øvrige sundhedspersoner i kommunen (sundhedsplejerske, skolesygeplejerske, socialrådgivere, skole og SFO m. fl.).


Børn bør gives lige gode muligheder for at tilegne sig gode kost og motionsvaner i løbet af barndommen og ungdommen. Det kræver, at vi på en helt anderledes måde prioriterer kost og motion i de institutioner børnene befinder sig i en stor del af deres vågne tid.


Ung og Sund Livskraft


Projektet # Ung & Sund Livskraft er et partnerskabs initiativ med Kalundborg kommune, Kræftens bekæmpelse og Socialt Udviklingscenter om at reducere ulighed i Sundhed i Kalundborg kommune. En for stor del af de unge i Kalundborg Kommune har gennem et stykke tid havde gået med tanker om selvmord. 


Ung & Sund Livskraft i Kalundborg er et forsøg på at gøre opmærksom på de unges vanskeligheder i vores kommune, og hjælpe til et sund og godt liv for vores unge. 

Dette projekt er der stor grund til at støtte op om, og tanken om at vi i Kalundborg Kommune kunne have brug for en decideret ungdområdgivning/ungdomsrådgiver må være noget der arbejdes videre med i den nye periode i byrådet efter valget i november. En stemme på  Radikale Venstre i Kalundborg er en stemme for at styrke omsorgen for medmennesket og dette tilfælde vores unge, der rent faktisk godt kan lide at bo i vores kommune.


1. En Børne-ungelæge i Kalundborg Kommune.


1. Styrke den kommunale sundhedstjeneste med børne-unge lægen som fagligt ansvarlig.


3. Vi skal gøre meget for at børn bliver i eget hjem, men også acceptere nødvendigheden af anbringelse.


4. Et udrykningsteam: børnelæge/børnepsykiater/psykolog eller psykoterapeut/socialrådgiver.


5. En ungdomsrådgivning/ungdomsrådgiver der har den faglige baggrund for at kunne hjælpe unge mennesker, der kæmper med vanskelighederne omkring det at være ung, og de psykiske problemer det ofte medfører.


Det gode voksenliv


Et voksenliv indeholder ofte en periode på arbejdsmarkedet og en periode, hvor man er pensioneret. Som udgangspunkt skal man ikke blive syg af at gå på arbejde. Stress, depression og nedslidning skal ikke være en del af et arbejdsliv i Danmark. De fleste vil over et liv imidlertid pådrage sig en eller flere kroniske tilstande/ lidelser, og det skal være et mål at lære at håndtere dette for at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og bidrage til større livskvalitet


De sunde vaner skal fortsætte i pensionsalderen. Der skal være værdige forhold for de borgere og pårørende der bliver afhængige af hjælp.


En aktiv indsats med fysisk træning eventuelt i hjemmet, organisering af IT hjælp og hjælp til bibeholdelse af interesser ( flexkørsel), etc vil øge kvaliteten af denne tredje alder og mindske tung afhængighed. 


Arbejdslivet


1. Stresspolitik hvor kommunen skal gå foran med med fokus fra ledere og opfølgning på medarbejdernes belastning.


2. Stresshåndteringskurser (uden ventetid) hvor borgerne kan henvises til såvel fra private som kommunale arbejdspladser.


3. Borgere der har svært ved at fastholde arbejde på grund af kroniske tilstande, tilbydes individuelle forløb hvor der lægges vægt på muligheder og ikke begrænsninger.


4. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse for kommunalt ansatte.


5. Oprettelse af patientskole der gør borgeren i stand til at håndtere et liv med kroniske symptomer/tilstande som smerter, whip-lash, og andre tilstande i bevægeapparatet.


Socialpsykiatrien og voksen-handicapområdet:


Det er vigtigt at Kalundborg Kommune uddanner sit personale samt skaber de nødvendige rammer for at kunne varetage den faglige og menneskeligt ansvarlige behandling af kommunens svageste borgere:


1. Vi skal uddanne vores pædagoger til at arbejde med f.eks. unge og voksne autister – deres faglige forudsætninger skal styrkes og opprioriteres.


2. Vi skal ikke hjemtage autister til vores egne institutioner på grund af økonomiske fordele, når vi hverken har personale eller fysiske rammer til det.


3. Vi skal ikke modtage borgere på vores institutioner, hvis vi ikke har personale til det.


4. Vi skal sikre at vi har bemanding til at der udføres et pædagogisk arbejde på vores institutioner – ikke kun opbevaring.


5. Arbejdet skal på alle måde være jeg-støttende og ikke kun at løse de praktiske problemer. Vi ønsker at støtte op om f.eks. pårørende foreningen Bedre Psykiatri, der gør et stort frivilligt arbejde for at hjælpe pårørende til psykisk syge.