Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Formandens årsberetning

”I skolen skal man ikke røre gelænderet med fingrene, men røre med ærmet. Man må ikke gå tæt på hinanden eller hoste. Vi har spillet spil derhjemme og passet på de gamle i opgangen ved at holde lidt afstand. Det værste er, at man ikke må gå tæt på og kramme. Jeg savner at kramme nogen fra klassen og mine venner. Lige da vi kom i skole efter Corona, måtte man ikke lege med alle dem, man havde lyst til. Det var lidt øv! Og man måtte også kun lege i bestemte områder, men det må man også kun nu. Jeg fik sår på hænderne, og det svier når man spritter!”! (Luna Wessel 6 år.)


Sådan skriver 6-årige Luna Wessel om sin oplevelse under forårets Corona epidemi. Hun savner at være tæt på og kramme, at kunne bevæge sig frit og lege med dem, hun vil, når hun vil og har lyst. Og så er der lige det med spritten der svier. Rigtig mange børn har nogle af de samme oplevelser, men børn og unge med særlige behov, sensitive børn og unge, og børn og unge med angst og uro har ikke kunnet håndtere Coronatiden på samme fattede måde. De har ligesom voksne psykisk sårbare haft det rigtig svært.


Politisk har der naturlig nok været lagt vægt på de store økonomiske og arbejdsmæssige vanskeligheder og problemer. Corona epidemien har kostet milliarder i Danmark og endnu mere ude omkring i verden. Først var det noget vi alle kunne stå sammen om på tværs af alle politiske forskelle. Det var rigtig dejligt at opleve, at landets politikere for en gang skyld kunne glemme forskelle og egne behov, for at stå sammen for at finde den bedste løsning for hele landet. Det burde i langt højere grad være tilfældet både på landsplan og kommunalt.


”Vi har brug for hinanden!”


Forskellighed og mangfoldighed er ikke og må ikke blive det der skiller os ad, men derimod giver os større mulighed for gensidighed og forståelse, som i sidste ende gør os handledygtige.


Uenighed må ikke blive til skænderi, men til fælles udvikling!


 


I Kalundborg Kommune har vi den politiske situation, at der er en flertalsgruppe, som kan vedtage og gennemføre alle politiske afgørelser. Flertalsgruppen er på den måde handlekraftig, hvilket jo kan være og i den aktuelle situation er en god ting. Men der er også en fare for at der kan udvikles en situation, hvor ”vi” ikke har brug for de andre. Det er noget vi, som en meget lille del af flertalsgruppen, skal arbejde for ikke sker!


Vi skal arbejde for at forskellighed og mangfoldighed ikke skiller os ad. Vi skal arbejde for en større mulighed for gensidighed og forståelse. På den måde tror jeg, at vi får øje på ting, som vi ellers ikke har haft fokus på. Ting vi ikke har været opmærksomme på eller ikke har haft kendskab til. Det kan nemlig i sidste ende gøre at vi får taget hånd om nogle vigtige ting og nogle menneskers situation og behov, som vi ellers ville have overset.


Det kræver selvfølgelig også noget af mindretallet i kommunalbestyrelsen. En opposition, der objektivt vil tage del i beslutningerne og ikke kun være imod for at være imod.


I sidste ende er det altid flertalsgruppens ansvar at arbejde for at inddrage mindretallet i beslutningerne.


 


Venlighed og kærlighed skal gøres synlig i Danmark som for øvrigt indtager en bundplacering på venlighed i sammenligning med andre lande.


Vi må helt tilbage og hente hjælp og inspiration fra Emma Gad (1852-1921) som i ”Takt og tone” i 1918 tilrådede:


”Vær ligelig i Væsen og aldrig lunefuld. Vær venlig mod Mennesker. Det kommer igen.”


 


Det er med venlighed som med ringe i vandet. Det spreder sig. En forskergruppe fra blandt andet det amerikanske Harvard universitet har beskrevet, hvordan venlighed smitter. Modtager man en sød og positiv behandling fra andre, giver man det videre ved at udvise samme adfærd over for andre mennesker.


Man kan beskrive venlighed som kærlighed, der er gjort synlig. Eller man kan udtrykke det som i Den Danske Ordbog, hvor der står at venlighed er: ”At vise imødekommenhed og hjælpsomhed over for andre.”


 


Venligheden finder sted i mødet mellem mennesker og i sproget.”


At der er vækst i venligheden, blev klart med udgivelsen af den seneste værdiundersøgelse med titlen ”Usikker modernitet – Danskernes værdier fra 1981 til 2017”.


Her kan man blandt andet læse, at idéen om god opdragelse er under forandring, og at værdier beslægtet med venlighed vinder frem. Andelen, som mener, at gode manerer er vigtige, er steget fra 66 procent i 1990 til 77 procent i 2017. I samme periode er andelen, som prioriterer tolerance, steget fra 81 til 88 procent.


Det skal vi være opmærksomme på, når vi udfører politik i praksis. Venlighed og tolerance vægtes meget højere i befolkningen, end politikeres indbyrdes magtkampe.


 


Så vi vil den egentlig godt – venligheden – men vores ide og ønske om venligheden har svære kår. Alligevel valgte en flok forældre, for nylig, at de gerne vil lytte til et foredrag af Sofie Münster (formand for regeringens opdragelsespanel) om venlighed, og om hvordan de kunne opdrage deres børn til at tænke på andre – fremfor de andre foreslåede foredrag om økologi og læringsparathed.


 


Når en forældregruppe i en vuggestue vil høre om, hvordan de opdrager børn til at tænke på andre end dem selv, så ser Sofie Münster det som udtryk for en bekymring hos forældrene. Hun siger:


”Nye forældre har hørt så meget om pressede piger, depression og angst blandt børn og unge, og det har givet et stærkt fokus på trivsel og det at ruste børn til at indgå i trygge fællesskaber. Skal det ske, må der være en interaktion mellem forældre og barn. Hvis et barn skal have overskud til at være noget for andre, har det brug for at blive mødt af voksne, som ikke er bange for at opdrage og lære barnet at tage ansvar.”


Og der er mange gode grunde til at lære sine børn venlighed. Sofie Münster henviser til et studium lavet af psykologer ved Arizona State University i USA publiceret i 2016. Her så man på trivslen blandt godt 500 børn på omkring 12 år og sammenholdt det med forældrenes værdier i opdragelsen. Vægtede forældrene venlighed eller faglige præstationer? De forældre, som prioriterede faglighed højere end venlighed, havde børn med lavt selvværd, angst og internaliserede følelser, mens børn med forældre, som fremelskede venlighed, havde et højere selvværd, mindre usikkerhed, angst og stress.


 


Sofie Münster siger:


”Forældre, som ikke fokuserer snævert på børnenes kognitive bedrifter, men forsøger at lære deres børn venlighed, har generelt de gladeste og mest empatiske børn.”


 


Hvis vi skal forstå denne snak om venlighed og menneskelighed som noget meget værdibaseret og efterspurgt i vores samfund og overføre det til politik i Kalundborg Kommune, så betyder det at vi i vores kommende politiske program op til kommunalvalget i 2021, skal hype Radikale Venstre som det politiske parti, der som udgangspunkt møder borgerne med et slogan som: ”Vi lytter, før vi beslutter”. Radikale Venstre vil indgå i alle samtaler og beslutninger ud fra imødekommenhed og villighed til samarbejde med andre politiske partier. Vi vil højne værdien af forskellighed og mangfoldighed. Vi ser ikke kun på excel arket og hvad der på den kortsigtede bane kan betale sig, men vi ser og beslutter på den langsigtede bane. Vi ser først på det menneskelige, det værdibaserede og klimavenlige, og tror på at vi af den vej når flest borgere og i sidste ende også formår at opretholde en sund økonomi.


 


Vi er nu godt og vel over midten af denne valgperiode og næste år er der igen kommunalvalg. Ole Glahn har gjort, hvad der har været praktisk muligt for at markere det radikale aftryk på de politiske beslutninger. Ole Glahn har som formand for Kultur & Fritid markeret vigtigheden af at støtte det arbejde, der udføres i foreningslivet. Kultur & Fritid er et særligt vigtigt område når vi tænker på den store udvikling der er sket og stadig vil ske i Kalundborg Kommune omkring de mange nye uddannelsesmuligheder, der er kommet til vores kommune. Flere unge vil i de kommende år tage deres uddannelse i Kalundborg, og vi skal være parat til at tage imod dem, både med gode boligforhold og et velsmurt kultur- og fritidsliv.


 


Når vi ser frem til kommunalvalget 2021 er vi i bestyrelsen enige om, at vi har været for bundet af det valgforbund vi indgik i ved sidste valg. Nu vil vi stå mere frit, så vi kan tydeliggøre hvad vi står for og hvad vi vil. Bestyrelsen har et stort behov for hjælp til, hvordan vi gør det!


Vi skal derfor i gang med at udvikle det politiske program, vi vil fremføre ved valgkampen i efteråret 2021. Derfor har vi behov for at rigtig mange medlemmer vil være med i dette arbejde. Bestyrelsen har planlagt nogle arbejdsdage. Det første er et forberedelsesmøde onsdag aften den 12. august og et heldags arbejdsmøde den 22. august. I oktober skal vi have et opstillingsmøde, så vi får et billede af hvilke medlemmer der vil stille op til kommunalvalget. På mødet skal vi også vælge vores spidskandidat – i øjeblikket er det Ole Glahn.


Efter sommerferien skal vi i gang med at profilere os mere, end vi gør lige nu, på vores hjemmeside og på Facebook. På FB kunne vi f.eks. lave en medlemskampagne, hvor vi tydeliggør fællesskabet i vores lokale forening og vores politiske ståsted.


Det vil være rigtig godt, hvis vi kan vælge en ansvarlig for dette område, som løbende sætter noget op, og som motiverer os andre til løbende at skrive noget. Jeg ved godt at flere af os har vores egne Facebook sider, men det er også vigtigt, at vores fælles Facebook side er aktiv. Derfor må vi afsætte nogle midler til at annoncere og booste Radikale Venstre på Facebook.


 


Jeg håber meget på at vi fremadrettet står sammen om den indsats der er nødvendig, hvis vi også i den nye valgperiode har en eller flere pladser i kommunalbestyrelsen. Tak til alle, der i 2019 deltog i vores arbejde, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer der har deltaget i bestyrelsesmøder og arrangementer.


 


Hans Munk