Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Forsvar og sikkerhed

Radikale Venstre mener, at sikkerheds- og forsvarspolitikken er et af flere instrumenter i udenrigspolitikken og derfor altid bør understøtte Danmarks overordnede udenrigspolitiske prioriteter. Forsvaret skal ikke anvendes isoleret uden at være en del af en overordnet strategi.
Krig er altid sidste udvej
Hvis freden bliver brudt, er Radikale Venstre klar til at bidrage til at genetablere freden gennem internationale operationer. Ligeledes føler vi et stort ansvar for at forhindre og om nødvendigt stoppe krigsforbrydelser, etnisk udrensning og grove krænkelser af menneskerettighederne.
 
Men deltagelse i militære operationer bliver først aktuelt, når alle andre muligheder er udtømte. Interventioner og militære aktioner skal ske under internationalt mandat, og udsendelse af danske soldater må kun ske, hvis der er to tredjedels flertal i Folketinget. Derudover bør enhver militær indgriben kun ske som del af en bredsprektet strategi, der klart definerer de andre dele af strategien, formålet med den militære intervention og mulig afslutning og opfølgning. 
 
Nye sikkerhedstrusler
Det danske forsvar, politi, efterretningstjenester, toldmyndigheder osv. skal omstilles til og samarbejde om at håndtere de nye sikkerhedstrusler, vi står over for i det 21. århundrede. Det drejer sig bl.a. om at bevare stabiliteten i Arktis, cyberkriminalitet, menneske- og narkosmugling, terrorisme og klimaflygtninge. Radikale Venstre ønsker derfor at anvende så få midler som muligt på indkøb af kampfly med henblik på også at kunne effektivisere forsvaret og prioritere andre områder, fx havmiljøovervågning og beredskab i Arktis. Radikale Venstre er derfor også tilfredse med, at kampflyaftalen tilgodeser vores krav om, at Danmark starter med at købe 21 kampfly og kun køber flere, hvis budgettet holder.   
 
Et moderne og internationalt forsvar
Radikale Venstre ønsker et moderne og højteknologisk forsvar. Derfor vil vi ikke være med til blindt at øge udgifterne til forsvaret. Tværtimod skal værnepligten på sigt afskaffes, og forsvaret omdannes til en reelt professionel hær.
 
Medlemskabet af NATO er fundamentet i den danske sikkerhedspolitik, men forebyggelse og løsning af konflikter og krige hører ikke kun under NATO, men er også en opgave for EU, FN og OSCE. Radikale Venstre går ind for at afskaffe det danske forsvarsforbehold, så Danmark kan hjælpe EU med at påtage sig et større internationalt ansvar.