Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Motorvej til Kalundborg eller cykelsti?

 


Infrastrukturen binder os sammen - Valgprogram del 6


Til og fra Kalundborg


Radikale Venstre vil først og fremmest have lagt pres på vejdirektoratet, så indfaldsvejene ind og ud af Kalundborg kan tage trafikken. Forholdende omkring Tømmerup rundkørslen og Carmen krydset bør opgraderes.


Sideløbende vil vi arbejde videre på få udvidelsen af rute 23 gjort færdiggjort som motorvej hurtigst muligt. Vi har løbende opfølgning med vores MF’er Andreas Steenberg i folketingens trafikudvalg. Vejen er vigtig fordi, det betyder meget for industrien og havnen i Kalundborg, at komme tættere på Danmarks hovedstad København. Kalundborg Havn er Danmarks næststørste målt på gods. Industriområdet målt på arbejdspladser er det største på Sjælland uden for København. Disse ting gør kommunens hovedby Kalundborg til en by, hvor der pendles til.


Vi vil helst have at pendlerne bosætter sig i kommunen, men kan det ikke være anderledes, skal det være let at komme hertil, så vores erhvervsliv trives.


Vi mener også at vejen imod syd bør opgraderes. Vi bakker op om planerne om en Sjællandsk ringmotorvej på rute 22 fra Kalundborg til Rønnede. Det vil sikre at Sjælland bindes sammen på en helt ny måde, hvor alle de store veje ikke kun går ind og ud af København. En sådan vej vil binde 400.000 danskere


Over Kattegat


Vi ser en Kattegatbro som noget, der vil revolutionere dansk infrastruktur. Det vil afskaffe næsten alt indenrigsflyvning og fjerne overbelastningen af motorvejsstrækningen over Fyn, Storebæltsbroen, Lillebæltsbroen og Vejle Fjord-broen. Det vil give et helt nyt Danmark, bundet sammen to steder. Men en Kattegatbro vil også være Kalundborgs mulighed for at blive hjertet i Danmark, ikke bare geografisk som i dag, men også i forhold til infrastruktur. Vi vil kunne komme til Århus på 30 minutter og til København på 45 minutter, hvis broen og de forventede investeringer i tilhørende vej og jernbane gennemføres. Kommer den, så skal der værnes om naturen på Røsnæs. Vej og tog skal nænsom føres uden om de fredede arealer yderst på spidsen. Det skal anlægges så de bebyggede områder generes mindst muligt på det smukke Røsnæs.


Lokale veje


Her er der en række lavt hængende frugter, som vi skal plukke. Ingen nye store veje som f.eks. en omfartsvej rundt om Kalundborg. Vi skal fokusere på at forbedre trafikken hvor den er. F.eks. er der behov for forbedringer flere steder omkring Kalundborg centrum. Vi kan nævne Skt. Jørgensbjerg, hvor vi vil foreslå et lyskryds imod Nørre Alle.


Centrum af Kalundborg trænger til en regulering af trafikken som kunnfe få trafikken til at glide bedre for de mange handlende i byen. Det kan f.eks. gøres ved at forlænge Jernbanegade og lave en ensrettet cirkel omkring Elmegade og Jernbanegade. Det ville give plads til svingbaner for trafikken samt nogle grønne oaser i trafikken.


Vi skal have kigget på, hvordan vi kan skabe bedre trafikale forhold fra Nord til Syd. En mulighed vil være at få åbnet til Novo Nordisk sitet fra Nord, så alt industri trafik ikke skal ned ad Sydhavnsvej og Slagelsevej.


Mere cyklisme og bedre skoleveje


Kalundborg Kommune er tidligere kåret til at være Danmarks fedeste kommune. Det skal vi gøre noget ved, ved at prioritere gode betingelser for cyklisme i vores kommune. Derfor er vi rigtigt glade for, at det i denne valgperiode er lykkedes at få kortlagt og prioriteret alle behov for cykelstier i Kalundborg Kommune.


Vi vil arbejde aktivt, for at få prioriteret midler hertil. Vi vægter sikre skoleveje højt, som f.eks. at få Firhøjskolen til at hænge sammen med Havnsø eller at man kan komme fra Ubby ud til Slagelsevejen. En anden vigtig prioritet er at få cykelstierne i Kalundborg By til at hænge sammen. 


Nedsat hastighed på sogneveje


Vi kunne godt tænke os forsøgsvis at nedsætte hastighedsgrænsen på alle de mindre kommunale veje i Kalundborg Kommune, således at cyklisme generelt bliver mere trygt og sikkert. Selv for de fjerneste beboere vil det kun give få minutters længere transporttid i bil indtil nærmeste hovedvej. 


Den kollektive trafik.


Vi vil arbejde for at alle borgere får let adgang til at transportere sig via busser, flextrafik samt tog såvel rundt i vores kommune som ud og ind af kommunen. Vi er stolte af den nye station Øst, hvor byggeriet startes ganske snart, da vi mener den er helt rigtig for byudviklingen. Vi har i processen trukket i flere tråde, for at den skulle blive til noget, hvor blandet 3 ministre kiggede på den i sidste regeringsperiode, hvor den blev bevilget. Stationen vil styrke mulighederne for at erstatte bilkørsel med kollektiv trafik for mange pendlere. Desuden er jernbanen til København med i første runde af de vedtagne elektrificeringer, sådan at alt Sjællandsk togdrift vil blive elektrisk. Vi vil følge op på udviklingsmulighederne omkring denne kommende meget attraktive transportform mellem Kalundborg og flere af Sjællands store byer med hovedstanden inklusive.


Foto til denne del af valgprgrammet er lånt fra den statslige VVM redegørelse for motorvejen.