Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Oplevelser og aktivitet

 


Kultur og fritidspolitik - Valgprogram del 12


Kalundborg Kommune har et rigt kultur- og fritidsliv. Der er mange idrætsforeninger og øvrige foreninger, hvis medlemmer beskæftiger sig med alt mellem himmel og jord. Det lader til, at det frivillige arbejde trives i foreningerne i kommunen.


Der er også en bred vifte af kulturelle tilbud til børn og unge .  Tilbuddene til børn er bl.a. samlet under den ”kulturelle rygsæk”. Der er tale om et stort og varieret tilbud af professionelle teater- og musikforestillinger til alle børn fra 3-12 år. Tilbuddene er af høj kvalitet.


I kommunalt regi findes også Kalundborg Musiske Skole, som har 1300 elever tilknyttet og en del på venteliste. Musisk Skole udbyder en meget varieret undervisning og har højt uddannede underviserer hvilket sikrer, at niveauet er højt. Musisk Skole tilbyder også korundervisning for voksne. Der undervises også i animation.


Radikale Venstres kultur- og fritidspolitik skal underbygge og støtte kommunens rige kultur og fritidsliv og gerne tilskynde til frivilligt arbejde.


Der hvor man kunne skabe forbedringer er i forhold til udbuddet af professionelt kunst. Der er et langt mindre tilbud til voksne end hvad, der er til børn.


Og ikke mindst mangler der noget, der kan tiltrække mellemgruppen.


Det kunne vi godt gøre bedre. Vi vil støtte samtlige kulturhuse samt et nyt stort og aktivt kulturhus i Kalundborg by med en daglig leder og bestyrelse, der lagde et repertoire for året, være med til at trække spændende professionel kunst til kommunen.Det nye kulturhus skal udvikle og supplere de kultur tilbud der allerede eksisterer ikke erstatte erstatte dem. Vi ønsker stadig en stræk udvikling i lokalsamfundene f.eks. i tilknytning til forsamlingshusene.


I forhold til et nyt centralt. kulturhus mener Radikale Venstre at vi skal være ambitiøse, når vi nu har muligheden i den kommende valgperiode


Man kunne godt forestille sig at etablere et kulturhus i nogle bygninger, der allerede eksisterer f.eks. i tilknytning til Havneparken i Kalundborg, hvilket vi skriver mere om i byudviklingsafsnittet.


Når vi laver et kulturhus,  må vi ikke udsulte eksisterende byrum.


Vi har f.eks. Amfiscenen i Bregninge og Gryden i Kalundborg, hvor sidstnævnte bør renoveres


For Radikale Venstre er idrætten og kulturlivet centrale omdrejningspunkter i lokalsamfundet.


Det gælder uanset om den udfolder sig individuelt, i fællesskaber, som skoler og foreningslivet, eller igennem kulturinstitutioner som biblioteker, museer, forsamlingshuse og lokalarkiv.


Den kommunale kultur- og idrætspolitik skal sikre gode og inspirerende rammer for aktiviteterne og opmuntre og påskønne ildsjælene.


Der er brug for, at kommunen fortsat bakker op med gode fysiske faciliteter.


Og vedligeholder de, der allerede er.