Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Referat fra årsmøde 2020

Information om generalforsamlingen som vi holdt den 25. juni - meget forsinket pga corona epidemien samt det konstituerende bestyrelsesmøde  - 7. juli, hvor bestyrelsen blev sammensat på følgende måde:


Hans Munk, formand


Stig Nielsen, næstformand


Jeppe H. Sørensen, kasserer


Irene Wiborg, sekretær


Michael Augustine og Klaus Ødegaard, redaktører af Facebook og hjemmeside


Arne Bang Pedersen, medlem af bestyrelsen


Mette Hvid Brockmann, suppleant i bestyrelsen


Jacob Søborg, suppleant i bestyrelsen.


Bestyrelsen har planlagt næste bestyrelsesmøde til den 12. august hos Hans Munk - alle medlemmer er velkommen!


Dernæst et arbejdsmøde hvor vi diskuterer og formulerer vores politik i forhold til næste års kommunalvalg - bestyrelsen vil rigtig gerne at så mang medlemmer som muligt deltager og fremkommer med idéer og synspunkter, der kan være med til at vi får et godt valg. Arbejdsmødet afholdes den 20 december hos Irene Wiborg, Sønderødvej 18, 4291 Ruds Vedby.


Vi har planlagt et opstillingsmøde den 17. november - lige 1 år før Kommunalvalget !


I må som medlemmer allerede fra nu meget gerne tænke over, overveje om I vil stille op på vores radikale liste til Kommunalvalget. Bestyrelsen vil gerne at vi i hvert fald har mindst 8 medlemmer, der er villige til at stille op på listen. Og vores håb er at vi kan få 2 medlemmer i den kommende kommunalbestyrelse. Sæt et kryds i kalenderen, så I kan deltage i Opstillingsmødet og være med til at vælge vores spidskandidat.


Jeg vedlægger min beretning til Generalforsamlingen, så I alle får mulighed for at læse hvad jeg skrev i den.