Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Socialpolitik

Radikale Venstre ønsker et Danmark der hænger sammen. Vi vil gøre op med den negative sociale arv. Børns baggrund skal ikke afgøre deres fremtid. I Danmark skal der være reelt lige muligheder for alle. Også for mennesker, der har det svært.
Sociale 2020-mål
Hvis man kun sætter økonomiske mål, er der risiko for, at vi kun når økonomiske mål. Radikale Venstre arbejder for at nå en række sociale 2020-mål til gavn for eksempelvis hjemløse, misbrugere og udsatte børn. For selvom vi er et samfund med tradition for at tage hånd om de mest udsatte, så er der alligevel nogle, der falder igennem. De sociale 2020-mål gør en forskel for dem. Målene forpligter os på samme måde som økonomiske og uddannelsespolitiske målsætninger.
 
Udsatte børn og unge
Radikale Venstre vil sikre, at udsatte børn og unge får bedre og mere lige muligheder. Vi har været med til at forbedre tilsynet med sociale døgntilbud til anbragte børn med fokus på højere faglighed og større professionalisme. Vi har sikret, at børn bliver bedre beskyttet mod overgreb. Og vi har vedtaget en folkeskolereform med et stærkt socialt sigte. Frem mod 2020 ønsker vi, at flere udsatte børn og unge får en ungdomsuddannelse og at andelen af udsatte unge, der har en kriminel løbebane, reduceres.
 
Flere ind i aktive fællesskaber
Radikale Venstre vil give flere danskere mulighed for at tage en uddannelse og deltage på arbejdsmarkedet. Flere skal opleve de muligheder, der ligger i at have et arbejde og at kunne forsørge sig selv og sin familie. Vi har været med til at gennemføre en række større reformer, der styrker tilskyndelsen til at uddanne sig eller gå på arbejde. Det gælder forkortelsen af dagpengeperioden, kontanthjælpsreformen og reformen af førtidspension og fleksjob. For os er det en central værdi, at flere mennesker tager del i aktive fællesskaber – også dem der har brug for en hjælpende hånd.