Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Sundhed er andet end råkostsalat og vitaminpiller

Sundhedspolitik - Valgprgram del 7


 


I alle Kalundborg Kommunes institutioner og arbejdspladser etableres  motion og sunde spise- og drikkevaner.


 


I tæt samarbejde med foreninger og andre frivillige grupper etableres fora og rum, hvor det er naturligt at motionere, spise og drikke sundt.


 


Der skal være bedre muligheder for at dyrke motion i fællesskab i lokaler og på velholdte udearealer.


 


Der etableres flere cykelstier adskilt fra den motoriserede trafik. Der skal arbejdes for større sikkerhed til de bløde trafikanter.


 


Sundhedsspor, hjertestier, ridestier og andre vandrestier vedligeholdes og markedsføres bedre end nu. Vandre festival ideen udbygges i samarbejde med foreninger og lokalhistoriske arkiver m.m.


 


I kommunalt regi afholdes 2 årlige kommunale sundhedsdage hvor virksomheder, foreninger og kommunale institutioner kan deltage i forskellige konkurrencer og med forskellige sundhedsfremmende aktiviteter.


 


Vi skal være med til at skabe en ny bevægelseskultur i Kalundborg kommune.


 


Kalundborg Kommune og de mange kulturelle aktiviteter skal udvides og udvikles.


Sundheds- og akuthuset skal være en af rammerne om undervisning og livsstilspåvirkning af borgere og patienter. I tæt samarbejde mellem region, kommune og patientforeninger og private aktører.


 


Der skal være fokus på sundhed og motion i pasningstilbud og skoler gennem bl.a. tidssvarende legeredskaber og tilstrækkeligt personale til opgaverne. Der skal tilbydes efteruddannelse til personalet i sund levevis. Den enkelte institution skal have frihed til at vælge de løsninger der passer bedst til deres forhold.


 


Kursusforløb og oplevelser der mindsker ulemperne ved en kronisk sygdom og forebygger følgesygdomme skal videreudvikles i samarbejde mellem sundhedsvæsnet og patientforeningerne.


 


Der skal skabes muligheder for at udlægge skolehaver i tilknytning til skoler og børnehaver.


 


Der skal arbejdes med økologiske madordninger i vuggestuer og børnehaver, med udgangspunkt i de gode erfaringer nogle vuggestuer og børnehaver allerede har med økologisk mad.


 


Kalundborg Kommune skal fortsat tilbyde og motivere rygere, alkoholikere og stofmisbrugere til at stoppe eller mindske deres misbrug.


 


Kalundborg Kommune skal aktivt arbejde sammen med regionen for at løse manglen på praktiserende læger.


 


Individuelle tilbud til gravide misbrugere af alkohol, medicin og stoffer.


 


Kalundborg Kommune skal udvikle samarbejdet med lokale frivillige foreninger og ildsjæle omkring nyskabende, relevante og attraktive sundhedstilbud i lokalområderne.


 


Genoptræning og træning af udskrevne syge og ældre skal varieres og intensiveres.


 


Varmtvandsbassin etableres til genoptræning og ledveddligeholdelse af f.eks gigtpatienter og patienter med andre problemer med bevægapparatet.