Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Transport

Vi vil give vores børn en grøn fremtid. Derfor skal vores transportsektor være grønnere og mere effektiv. Vi vil gøre det attraktivt at købe en grøn bil, vi vil investere i letbaner og tog, der kører på el, og vi vil gøre Danmark til verdens bedste cykelland. En grøn og effektiv transport er bedre for klimaet, giver mennesker hurtigere adgang til hinanden, fremmer vækstbetingelserne i erhvervslivet, gør luften renere og støjen mindre.
Billigere klimavenlige biler – mindre trængsel 
Transportsektoren udgør en stor belastning for vores klima. Derfor vil vi gøre vores transport grønnere. Vi ønsker at gøre det mere attraktivt at købe en klimavenlig bil. Samtidig ønsker vi på sigt at indføre roadpricing, der kan erstatte de bilafgifter, vi har i dag. Det skal ikke bare sikre en grønnere trafik – men samtidig lette trængslen, hvor der i dag er problemer. Det vil give os et renere miljø og gavne vækst og jobskabelse. Vi skal ikke køre mindre i bil. Men vi skal køre grønnere. 
 
Nye el-tog og letbaner
Vi er stolte af, at vi har været med til at etablere Togfonden DK, der elektrificerer vores jernbane og gør det muligt at komme mellem landets største byer på 1 time. Samtidig er vi glade for DSB-aftalen for 2015-2025, der betyder, at DSB kan starte på indkøb af nye el-tog. Eltog er grønnere, virker bedre og er billigere i drift end de gamle dielseltog. El-tog udleder mindre CO2 og binder Danmark bedre sammen. Samtidig vil vi fortsætte investeringerne i nye eldrevne letbaner i vores største byer. Letbanerne skal være et nemt og grønt alternativ til mennesker, der pendler i byerne. 
 
Danmark verdens bedste cykelland
Vi vil gøre Danmark til verdens bedste cykelland. Cykling giver os et bedre helbred, renere bymiljø og hjælper os til at nå vores klimamål. Vi vil gøre det attraktivt at vælge cyklen frem for bilen. Det skal bl.a. ske ved at investere i flere og bedre cykelstier og cykelparkeringspladser.