Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Udenrigspolitik

Radikale Venstre arbejder for en mere fredelig, retfærdig og lige verden. Alene har Danmark ikke de store muligheder for virkelig at påvirke verden, men det kan vi for det første gennem EU og andre organisationer og for det andet ved at samtænke diplomati, forsvars- og sikkerhedspolitik, udviklingsbistand og handelspolitik.
Et internationalt retssamfund
Radikale Venstre ønsker et internationalt retssamfund, fordi det giver små stater som Danmark indflydelse og beskyttelse, og det hindrer store lande i at bruge magt til at få deres vilje på bekostning af små lande. Derfor bakker vi varmt op om de internationale konventioner, om FN-pagten og FN’s principper og om Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag.
 
Internationale organisationer øger Danmarks indflydelse
Danmark er en småstat, men gennem EU kan vi få en stemme, som har vægt på verdensplan. Derfor ønsker Radikale Venstre fuldt dansk EU-medlemskab og afskaffelse af de danske forbehold samt en stærkere fælles europæisk energi-, udenrigs- og forsvarspolitik. Dette skal på sigt indebære ét EU-sæde i et reformeret FN’s Sikkerhedsråd.
 
Danmark skal fortsætte med at engagere sig aktivt i FN, NATO, OSCE og Nordisk Råd.
 
En mere lige og retfærdig verden
Radikale Venstre mener, at Danmark skal gå forrest i kampen for en mere lige og retfærdig verden. Vi vil hæve udviklingsbistanden til 1 pct. af BNI, og vi vil bekæmpe fattigdom effektivt gennem en tilgang baseret på menneskerettigheder. Opbygning af demokratiske institutioner, god regeringsførelse samt støtte til grøn vækst og ansvarligt handelssamarbejde er vigtige elementer i udviklingssamarbejdet.  
 
Bilaterale frihandelsaftaler og aftaler i WTO skal både øge velstanden for alle og give udviklingslandene bedre vækstbetingelser.