Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Udvikling skaber fremtiden

Udviklingspolitik - Valgprogram del 11


 


Vi er inde i en dynamisk udvikling i Kalundborg Kommune. Flere indbyggere, flere arbejdspladser, universitets uddannelse, et øget engagement i forenings og kultur livet, et bedre samarbejde mellem erhvervsliv, foreningsliv og kommunen. Vi er i Kalundborg godt i gang med at bevise, at vi får bedre resultater når vi er sammen om det end hvis vi arbejder med det hver for sig. Men vi skal nå endnu længere, og vi vil være fortsatte garanter for bredt samarbejde.


Hvordan vil vi så?


Vi skal fortsat øge vores investeringer for at gøre Kalundborg attraktiv for unge mennesker som vil have tingene tæt på i en større by. Udvikling af Havneparken på en ambitiøs måde samt etablering af et kulturhus er en af måderne, hvor alle kommunens borgere får glæde af investeringerne. Vi vil gøre Kalundborg Centrum til en magnet til glæde for udviklingen i hele kommunen.


Vi ser gerne et kommende kulturhus i Kalundborg som ovenstående. Indholdet er det vigtigste og vi ser gerne scenesal med god akustik og tilskuerfaciliteter. Det skal kunne anvendes til både teater og musik. Der skal være tilstødende lokaler, hvor kulturforeninger kan mødes og opbevare udstyr. Der skal være restaurant eller cafe faciliteter. Skolerne og byens erhvervsliv skal kunne bruge scenesalen i dagtimerne til blandede aktiviteter, hvor det giver mening at samle mange mennesker. Vi forestiller os at et spændende kulturhus på den måde kan være med til at øge bosætningen, når virksomhedernes pendlere på den måde oplever byen positivt.


Hvis kulturhuset ender på havnen, som vi gerne ser, så skal det spille en central rolle imellem at binde vand og by sammen.


Der skal være nedgange til vandet med broer hvorfra der kan bades samt dyrkes andre vandsportsaktiviteter. Området må gerne indeholde et 50 meter omkranset bassin der kan bruges til svømning og polokajak med videre. Et kulturhus må gerne formidle vandaktiviteter, hvor den almindelige borgere og turister kan leje kajakker, robåde og vandcykler eller andet.


De gamle byveje Skibbrogade og Strandstræde ser vi gerne igen ført helt ud til kajkanten, således at byen fremtræder åbent i imod dens livsnerve havnen.


Satsninger i Kalundborg for hele kommunens skyld!


Udvidelse af Kalundborg Svømmehal


Vi har indstillet til at Kalundborg Kommune får opgraderet badefaciliteterne i Kalundborg Svømmehal. Allerede i 2018 skal baderummene opgraderes. Men vores forslag rækker videre og det er at opgradere Kalundborg Svømmehal ud imod J Hagemann Petersens Allé. Svømmehallen skal have forlænget 25 meterbasinet til 50 meter. Der skal laves et varmtvandsbassin samt et større børneområde med nogle rutchebaner.


Der mangler en indendørs aktivitet i Nordvestsjælland, som er attraktive for børnefamilierne, når vejret er dårligt. De nye badefaciliteter vil samtidig være et stort aktiv for ældre med gigt samt for vandsportsforeningerne i Kalundborg Kommune (Svømmeklub, Dykkerklub, Handicap idræt, Firmaidrætten og roklubben m.fl.). Et Varmtvandsbassin er god økonomi med sparede sygedage og invaliditetsydelser.


Et alternativ til udbygningen af svømmehallen kan være at ind tænke et varmtvandsbassin og badeland i et kommende kulturhus på Kalundborg Havn hvor det kan kombineres med et udendørs havnebadeanlæg.


Udvikling af de øvrige byer


I omegnsbyerne skal vi satse på at opretholde en god kvalitet af alt hvad vi har. Vi skal sikre at institutioner og idrætsfaciliteter er attraktive, så det lokale liv er velfungerende. Vi skal ikke satse stort her, men kommer den helt rigtige ide i et mindre samfund, så skal den støttes. Vi har allerede i nuværende budgetaftale besluttet at kommunen aktivt skal hjælpe nye initiativer på vej, som f.eks. Røsnæs Rundt, der på smukkeste vis er forankret i lokale ildsjæle. Er ildsjælene der, så skal vi støtte. Af nye initiativer kan nævnes Springcenter i Høng og nyt havneområde omkring Sejerø Havn. 


Udvikling af kommunens mindre havne


Vand kendertegner Kalundborg Kommune og vi se gerne at man udvikler hele kommunen og dermed Nordvestsjællands småhavne i forhold til sejlerturismen. Vi tror, at vi kan gøre alle vores små hyggelige havne til et attraktivt alternativ, til de populære sejlerturist havne rundt om Fyn og på Samsø. Vi har smukke strande og små charmerende bymiljøer enten ved eller tæt ved alle vores små havne.


Havnsø og Nekselø


Havnsø er den af de mindre havne, som i dag har mest at byde på. Faktisk mener vi at den har så meget at byde på, at en udbygning vil være en rigtig god investering for området.


Sejerø


Havnen og øen hører sammen. En af Kattegats markante herligheder. Vi er glade for at havnen netop er blevet flot renoveret. Vi vil støtte de lokales initiativ, hvor man har arbejder på at få gjort havnen meget mere spændende og flot. Sejerø har potentiale til at bliver et sejlermål på højde med Ballen på Samsø.


Mullerup


Mullerup ligger flot ind i Musholm bugten. Havnen kan sagtens tåle udbygning. Havnen bør først og fremmest markedsføres på de flotte strande, som ligger helt op ad havnen. Desuden er stedet meget velegnet til havkajak, Kitesurfing og surfing.


Reersø


Reersø har sin helt egen charme. Musholm laks giver liv og kunne i fremtiden gøres til en turistattraktion. Måske kunne de lige frem supplere deres indtægter ved rundture i hurtige motorbåde. De haleløse katte og de gode lystfiskermuligheder skal også huskes.


Røsnæs


Røsnæs havn og Røsnæs i det hele taget er inde i en fantastisk udvikling. Havnen bobler af nye aktiviteter efter at Røsnæs Beboerforening er lykkedes med at få lavet et nyt aktivitetets hus på havnen, som er vist på billedet. Næste step for Røsnæs havn må være et sikkert slæbested og senere en udvidelse med flere lystbådepladser. En udvidelse her vil gavne både Røsnæs, men også sejlerturismen til Sejerø og Havnsø, da området bliver bundet bedre sammen med Samsø og Fyn.


Fælles for de øvrige havne


Det radikale venstre foreslår, at driften for de 5 små havne samles i én administration, som også kunne forestå en fælles markedsføring, som et attraktivt sejlermiljø, med mulighed for pakke tilbud mv.