Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kalundborg Radikale Venstre

Vækstgeneratoren gemmer sig i turismen

Turismepolitik - Valgprogram del 4


 


Undersøgelser af turismen i Kalundborg Kommune viser, at turismen allerede i dag udgør en vigtig brik i kommunens erhvervsgrundlag. Afhængig af opgørelsesmetode anslås den samlede turismeomsætning alene i Kalundborg Kommune til 0,5-0,9 mia. kr. med en afledt beskæftigelse på ca. 1.000-1.400 fuldtidsbeskæftigede. Turismen er ligeledes en jobskaber for mennesker med korte uddannelsesforløb samt en døråbner til arbejdsmarkedet for danskere med anden etnisk baggrund. Turisterhvervet beskæftiger flere kvinder, unge indvandrere og personer med korte uddannelser sammenlignet med det øvrige danske erhvervsliv.


 


En afdækning viser, at Kalundborg Kommune har et turismeerhverv med dynamik og vilje til vækst og udvikling. Det vurderes helt ubetinget, at erhvervet kan og vil vokse i de kommende år. Hastigheden i erhvervets vækst og udvikling kan imidlertid øges betydeligt hvis rammerne for erhvervet styrkes.
Ifølge Udvikling Nordvestsjælland er Kalundborg Kommune den kommune der er dårligst til at gøre brug af at søge midler for puljer og fonde.


 


Frem for at spare på udviklingen af den lokale turisme udvikling, så lad os investere i turismen, det vil lønne sig både på den lange bane, men også på kort sigt. Derfor er det alt afgørende, at Kalundborg Kommune får udarbejdet en turismepolitik og stillet de rigtige rammebetingelser sådan, at erhvervet har nogle pejlemærker at sigte efter, når der skal udvikles og investeres. Uden én turismepolitik er målene uklare og ingen vil investere.


 


En ekstra gevinst ved at skabe yderligere beskæftigelse i forbindelse med turismeerhvervene er, at turismen skaber naturlige jobs med udspring i lokalområdet. Ifølge en undersøgelse fra Danske Regioner efterspørger turister i stigende grad indhold, mening og personlig værdi. Grundlaget for turismen findes derfor ofte i samspil med lokale ressourcer i fx naturen, attraktioner, design, gourmet og overnatningssteder. På denne måde kan turismen fungere som en katalysator for blandt andet øget kulturproduktion og erhvervsudvikling på lokalt niveau.


 


I vores udviklingspolitik har vi fokus på de små havne, som vi mener skal udvikles som en hjørnesten i Kalundborg Kommunes turisme.


 


Sagt med andre ord:


Vi vil understøtte en udvikling af turismen med bl.a. fokus på kommercialisering, erhvervsturisme og styrke det privat-offentlige samarbejde om udvikling af turismen


 


Det er ikke kun turister, der søger individuelle, meningsgivende og autentiske oplevelser. En kommune, der er attraktiv for turister, vil på mange måder også være interessant for bosætning, iværksætteri og investeringer. Hermed skabes grobund for en positiv spiral, som på længere sigt vil komme til udtryk i højere produktivitet, indkomst og økonomisk vækst i Kalundborg Kommune.